Blanquejaments dentals: durada i manteniment

  • Consells   •   17 de juliol del 2020

M

algrat que ens els últims mesos en molts moments el nostre somriure queda amagat darrere de la mascareta, el cert és que els blanquejaments dentals són uns dels tractaments més demandats.

Aquests tractaments però, no són permanents i la seva durada dependrà de de les característiques de cada persona i dels seus hàbits de vida. El normal és que els resultats d’un blanquejament dental perdurin al menys 12 mesos, però amb tractaments complementaris, com el reforç de blanquejament dental els resultats poden mantenir-se a més llarg termini.

Blanquejaments dentals: durada i manteniment

El tractament de reforç de l’emblanquiment és el que realitza el pacient en el seu propi domicili. N’hi ha prou amb unes fèrules i un gel blanquejant que es col·loca en les mateixes seguint les indicacions que prèviament hagi indicat l’odontòleg. Aquest reforç de blanquejament és més econòmic que un nou tractament de blanquejament i la seva efectivitat és elevada.

El dentista és qui pauta el temps que el pacient ha de col·locar-se les fèrules i durant quants dies serà necessari l’aplicació del tractament de reforç de blanquejament dental. Si se segueixen aquestes recomanacions, els resultats de l’emblanquiment dental es mantindran a llarg termini.

Com sempre, el més important és que consulteu sempre amb el vostre especialista de confiança perquè us realitzin el tractament que més s’adequa al vostre cas i necessitats, així com quin és el tipus de manteniment i la durada que més convé.