Implants dentals a
Vilafranca del Penedès

Els implants dentals són com una arrel artificial que s’inserta a l’os mitjançant una intervenció quirúrgica i que substitueix una dent que falta, ja sigui per absència o pèrdua, per una altra d’artificial. Els implants estan fabricats amb materials biocompatibles.

Un cop es col·loca l’implant a l’os, comença un procés anomenat osteointegració que dura diversos mesos. Completat aquest procés, es col·loca la pròtesi definitiva, que és la part visible i que va cargolada a l’implant.

Demana cita

Motius per col·locar un implant

Són diversos els motius pels quals és necessari, o aconsellable, col·locar un implant dental:

 • Estètica

 • Seguretat

 • Qualitat de vida

 • Salut

Tipus d’implants dentals

 • Implants de titani:

   

  El titani és un material d’un color semblant al de l’acer però més lleuger, de gran duresa i és el més utilitzat en la col·locació d’implants. Els implants de titani es col·loquen mitjançant una tècnica anomenada osteointegració, que es tracta d’una unió mecànica a través de la qual l’os s’adhereix a l’implant formant així la fixació.

 • Implants de zirconi:

   

  El zirconi és un material ceràmic de gran duresa, resistència i durabilitat. És de color blanc, molt semblant al de les dents originals si les condicions d’higiene son adients.

  Els implants de zirconi es col·loquen mitjançant una tècnica anomenada biointegració, que es tracta d’una unió química en comptes d’una de mecànica, i que es produeix a través d’una capa formada entre la superficie de l’os i la de l’implant. La biointegració és la unió més ràpida i la menys propensa a produïr infeccions.

Procés de col·locació de l’implant

 • Col·locació de l’implant:

  L’implant es col·loca a la mandíbula amb la utilització d’anestèsia local.

 • Procés de fixació de l’implant:

   

  El procés de fixació dura diversos mesos i és de vital importància per tal que l’implant s’uneixi perfectament a l’os.

 • Col·locació de la pròtesi:

   

  L’últim pas és col·locar la pròtesi, part externa i visible, un cop l’especialista hagi confirmat que l’implant està totalment integrat a l’os. D’aquesta manera podem garantir que la dent aguantarà els requeriments funcionals a la qual la someterem.