Desenvolupament dental infantil

  • Consells   •   3 d’agost del 2020

U

n tema que preocupa a moltes famílies, és el correcte desenvolupament dental en els infants. Cada nen i nena es desenvolupa al seu ritma, però com a guia orientativa, és interessant tenir en compte aquestes indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

  • De zero a sis mesos cal evitar l’addició innecessària de sucre o mel al biberó o el xumet.
  • Als set mesos és moment en el qual haurien d’aparèixer les primeres dents.
  • De dotze a quinze mesos, si no han aparegut les primeres dents temporals o de llet, cal consultar l’odontòleg.
  • Als dos anys cal iniciar la utilització del raspall de dents amb quantitats molt petites de dentifrici fluorat. Evitar el biberó o el xumet. Primer control odontològic que cal repetir anualment.
  • Als sis anys és l’edat en la qual apareixen els primers queixals definitius. Cal iniciar els glopejos amb solucions fluorades.
  • De vuit a deu anys convé vigilar les maloclusions dentals (mala posició de la dentició).
  • De dotze a catorze anys hauria d’estar completada tota la dentició permanent excepte les terceres molars permanents o queixals del seny (vint-i-vuit peces).
Desenvolupament dental infantil

De tota manera, aquestes dades són només orientatives. Com sempre us recomanem, el més adient és fer les revisions periòdiques amb el vostre pediatre i odontopediatra de confiança, per tal de fer un seguiment personalitzat per cada infant.