La importància de la higiene bucal per prevenir la infecció de COVID-19

  • Consells   •   4 de novembre del 2020

L

a cavitat bucal juga un paper important en la infecció per COVID-19. A la boca, hi ha receptors de coronavirus que poden permetre l’ancoratge i la replicació dels mateixos en aquesta zona, la qual cosa ha de ser considerat com un factor d’alt risc per al desenvolupament de la malaltia.

Higiene bucal i Covid-19

Per mantenir una bona salut bucal i evitar infeccions, s’aconsella raspallar-se les dents i realitzar gargarismes amb col·lutoris específics. En aquest sentit, us recomanem la gama de productes VITIS CPC Protect.

A més, perquè el raspallat resulti el més eficaç possible, cal que extremar les mesures d’higiene del raspall, ja que els filaments dels raspalls dentals constitueixen un mitjà ideal per al creixement de patògens bucals especialment quan l’ambient és humit i poc airejat. També es recomanable canviar el raspall dental o capçal en cas de raspalls elèctrics, després d’un procés infecciós per evitar el contagi o recaiguda.

Cal tenir en compte que el raspall dental és la base de la nostra higiene bucal diària, però només aconsegueix arribar a el 60% de la superfície de la dent. Què passa amb el 40% restant? Es tracta de l’àrea interproximal, i és on s’acumula el biofilm bucal causant de les principals patologies bucals, com caries, gingivitis o halitosi. En aquest sentit, un altre factor clau és la higiene de la llengua de forma diària per a l’eliminació del cobriment lingual, contenidor de bacteri i virus.

Com sempre, us recomanem anar-nos fent visites periòdiques per tal de seguir mantenint un somriure sa i bonic.